Gegevens vereist door de Nederlandse Belastingdienst voor publicatie ANBI instellingen

1. Naam van de instelling is Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm

2. RSIN nummer is 823824950

3. Het post en bezoekers adres is Avda Doctor Severo Ochoa 10, 03503 Benidorm, Spanje

Het email adres van het secretariaat is: kerkelijkbureaubenidorm@gmail.com

Giften etc. kunnen overgemaakt worden op de volgende IBAN bankrekeningnummers
NL60 INGB 0004499449 en ES 352100 44538820000 13092

4. Doelstelling

De Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Benidorm heeft als doel een Kerk te zijn voor al haar leden die in de omgeving van
Benidorm wonen of tijdelijk wonen , overwinteren, of hier op bezoek zijn. Leden uit elke kerkelijke richting zijn welkom om lid te
worden.
Het doel wordt bereikt door een wekelijkse dienst op Zondag te houden die geleid wordt door een Nederlands sprekende predikant.
Leden en bezoekers zijn welkom deze dienst bij te wonen. Door de week wordt een programma van kerkelijke en recreatieve
activiteiten uitgevoerd.

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleid is een kerk te zijn die gedragen wordt door haar leden. Een kerkenraad vormt het bestuur en haar beleid is goed bestuur
dat transparant is naar de leden. Vele commissies dragen de activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Goede communicatie is
essentieel en wordt uitgevoerd.

6. Namen en functie van de bestuurders

Jan Sytze van Wijnen Voorz./ouderling
Trees Huijboom Diaken/scriba
Lineke Kalverla Ouderling
Frits van Duijn Diaken
Kitty Bolhuis Diaken
Wim van Eck Diaken bijz. opdr
Gerard Coenraad Ouderling
André Bekker Ouderling

7. Het beloningsbeleid

Bestuurders, noch andere vrijwilligers die een functie hebben in dit kerkgenootschap, ontvangen een beloning voor de door hen ten
behoeve van het kerkgenootschap verrichte werkzaamheden. Voor de werkzaamheden in het Kerkelijk centrum ``Het Anker`` is een
koster aangesteld die een parttime baan heeft. Zijn verdiensten zijn conform gelijkwaardige betrekkingen en in overeenstemming met
de Spaanse regels. Een Spaans administratie bureau regelt deze zaken.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag geeft steeds een uitvoerig verslag van de activiteiten en wordt aan de leden voor de jaarvergadering ter beschikking
gesteld. Elke Zondag vindt er een Eredienst plaats in het kerkgebouw. Door de week zijn er veel activiteiten. In de Schakel, het
Gemeenteblad dat plm. 10 maal per jaar uitkomt zijn de actuele activiteiten te vinden. Deze Schakels zijn in deze website
opgenomen.

9. De financiële verantwoording

Het financiële gedeelte van het jaarverslag wordt in de jaarvergadering in het eerste kwartaal van het jaar besproken en ter
goedkeuring aan de leden voorgelegd.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player